top of page

2023 展覽訊息

日期 : 2023/04/20 - 04/23
展覽地點 : 台北南港展覽館1館1樓 (TaiNEX 1) 
攤位號 : J1018

2022 展覽訊息

2022.jpg

日期 : 2022/04/28 - 05/12
展覽地點 : online.woodtaiwan.com.tw

2021 展覽訊息

2021.jpg

日期 : 2021/04/22-04/25
展覽地點 : 台北南港展覽館1館4樓
攤位號 : 

2019 展覽訊息

2019.jpg

日期 : 2019/09/18-09/21
展覽地點 : 西貢國際會議暨展覽中心
攤位號 : 533

2018 展覽訊息

2018-1.jpg

日期 : 2018/11/1-11/04
展覽地點 : 緬甸仰光Yangon Convention Center - YCC
地址: 37 Kabar Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon 11191, Myanmar
攤位號 : C005

2018-2.jpg

日期 : 2018/10/24-10/27
展覽地點 : Binh Duong Convention (open group)
Duong Hung Vuong, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
攤位號 : C33

2018-3.jpg

日期 : 2018/4/2-4/5
展覽地點 : 台北南港展覽館

2017 展覽訊息

2017-1.jpg

日期 : 2017/10/18 - 10/21
展覽地點 : 越南 - 胡志明市
攤位號 : 526

2017-2.jpg

日期 : 2017/8/23 - 8/25
展覽地點 : 越南 - 平陽
攤位號 : BB1

最新消息

台灣國際木工機械展 2023
2023/04/20 - 04/23

元隆RCUTMAC-LOGO-02-01.png

地址 : 429009 台中市神岡區豐洲路1166號

電話 : +886-4-25628397

傳真 : +886-4-25628398

bottom of page